Promovarea participarii si calitatea în educatie în Sud-Estul Europei : rapoarte de cercetare, studii, exemple de bune practici = Advancing Educational Inclusion and Quality in South-East Europe : research reports, studies, good practice examples / coord. Daniela Dumitru - Bucuresti Editura Paideia 2010 - 293p. fig., tab. 20cm.

978-973-596-658-4

RMF nr. 28/2018


Educatie
Invatamânt primar
Comunicare
Psihologie scolara
Europa de Sud-Est