Surugiu, Romina

Dominante filosofice în publicistica lui Nae Ionescu : de la Logos la Cuvântul - Bucuresti Editura Paideia 2008 - 342p. 20cm.

Include bibliogr.

978-973-596-413-9

RMF nr. 21/2016


Scrieri filosofice
Scrieri politice