Volonciu, Nicolae

Tratat de procedura penala - Bucuresti Paideia 1993-1994 - 2vol.,(498,503)p. 20cm.


Drept procesual penal
Procedura penala