Morar, Vasile

Estetica : interpretari si texte - Bucuresti Editura Universitatii din Bucuresti 2003 - 444p. 20cm

Cumparatura Ioan Caraba


Estetica
Estetica artei
Filosofia artei