Filosofia dreptului astazi /cuvânt înainte de Rene Seve - Paris Sirey 1983 - 383p. xerogr. 30cm

Include bibliogr. & note

Donatii diverse


Filosofie juridica
Teoria dreptului