Badescu, Mihai

Sanctiunea juridica în teoria, filosofia dreptului si în dreptul românesc - Bucuresti Lumina Lex 2002 - 320p. 20cm

Include bibliogr.

Cumparatura Lumina Lex


Filosofie juridica
Istoria dreptului
Sanctiunea juridica
Teoria dreptului