Djuvara, Mircea

Eseuri de filosofie a dreptului /studiu introductiv, selectia textelor si note: Nicolae Culic - Bucuresti Editura Trei 1997 - 320p. 24cm

Cumparatura Ioan Caraba


Filosofie juridica