Dictionarul operelor filozofice românesti /coord. Ion Ianosi - Bucuresti Humanitas 1997 - 319p. 24cm

Include bibliogr.


Dictionar-Filosofie
Filosofie româneasca