Rosca, D.D.

Existenta tragica : încercare de sinteza filosofica - Editie definitiva - Bucuresti Editura Didactica si Pedagogica 1985 - 156p. 21cm

Cumparatura Ioan Caraba


Filosofie româneasca