Augustin

De dialectica - Bucuresti Humanitas 1991 - 239p. 17cm


Dialectica
Filosofia limbajului
Filosofie antica