Catalogul online al Bibliotecii “Avram Filipaş”, Universitatea Titu Maiorescu


Înfiinţată în anul 1991, Biblioteca “Avram Filipaş” a Universităţii Titu Maiorescu este o structură documentară enciclopedică a cărei principală misiune constă în participarea activă la procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică din universitate prin asigurarea accesului la toate resursele de informare a beneficiarilor săi studenţi, cadre didactice, cercetători, masteranzi şi doctoranzi.

Fondul de publicaţii de peste 40.000 de elemente indexate este alcătuit din:

  • cursuri, lucrări practice, tratate şi monografii editate de cadrele didactice ale Universităţii Titu Maiorescu;
  • tratate şi manuale de specialitate în limba română şi limbi străine;
  • reviste, articole româneşti şi stăine;
  • atlase, dictionare, enciclopedii, materiale de referinţă în limba română şi limbi străine;
  • baze de date, CD-uri şi alte publicaţii electronice.

Biblioteca asigură pentru beneficiarii săi servicii de lectură şi informare documentară în sălile de lectură din cele două adrese ale sale:

  • Calea Văcăreşti nr. 187, telefon 021/3302142;
  • Gheorghe Petraşcu nr. 279, telefon 021/3288321.

Accesul la fondul de publicaţii al bibliotecii este gratuit şi se face pe baza legitimaţiei de student vizată pe anul universitar în curs pentru studenţi şi masteranzi şi a legitimaţiei de serviciu pentru cadre didactice, cercetători şi doctoranzi.


Bibliotecar Şef: Adelina Georgiana MihaiProgram


Biblioteca Timpuri Noi Luni - Vineri, 08 - 19
Biblioteca IOR Luni - Vineri, 08 - 16
În timpul sesiunilor de examene, programul bibliotecii este prelungit până la orele 22.

Link-uri